cycling_taiwan(2005.07.18)

???, ?????????????..
????????????....^^"
??10?..????100km..
?????~~~~ = =